Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - AHOVOKS. Jaarverslag

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) ging op 1 juli 2015 van start na een fusie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS). Het jaarverslag licht de realisaties in een werkingsjaar toe.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Jaarverslag
Opmerking
Het jaarverslag wordt gepubliceerd als website.