Jaarverslag Grindcomité en subcomités

Als gevolg van het Grinddecreet uit 1993 werd de grindwinning in de provincie Limburg geleidelijk afgebouwd. Het Grindfonds werd opgericht ter financiering van de begeleidende maatregelen. Binnen dit Grindfonds werden het Grindcomité en drie subcomités opgericht. Het Grinddecreet bepaalt dat het Grindcomité jaarlijks verslag uitbrengt bij de Vlaamse Regering over zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de subcomités.
Uitgever
Grindfonds
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Jaarverslag