Jaarverslag Audit Vlaanderen en de auditcomités van de lokale besturen en van de Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten van het agentschap.

Jaarverslag 2017

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Jaarverslag