Jaarverslag Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad is een koepelorganisatie die de belangen van de hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijkbreed gedragen beleidsvisie. Het jaarverslag geeft inzicht in de werking en activiteiten.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Jaarverslag