Jaarverslag woningkwaliteit

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Jaarlijks voert het Agentschap Wonen-Vlaanderen conformiteitsonderzoeken uit om de kwaliteit van de woningen te controleren. Het jaarverslag geeft een beeld van de resultaten van deze onderzoeken.

Jaarverslag 2017

Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's