Jonge landbouwers in Vlaanderen

Het rapport analyseert diverse kenmerken van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, volgens de leeftijd van de bedrijfsleiders of bedrijfshoofden. Het zoomt in op de groep onder 40 jaar, de jonge landbouwers.

Jonge landbouwers in Vlaanderen

Publicatiedatum
februari 2019
Publicatietype
Rapport