Kosten voor riolering. Rapportering 2016

Het rapport geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer in Vlaanderen. Het geeft aan of de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, de financiƫle resultaten en de kassaldi overeenstemmen met de wettelijke bepalingen en brengt de kostenefficiƫntie van de verschillende rioolbeheerders in kaart.

Kosten voor riolering. Rapportering 2016

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's