Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers 2018

De folder beschrijft de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen volgens de Vlaamse Wooncode. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen.

Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers

Publicatiedatum
september 2016
Publicatietype
Folder