Laat mijn kop met rust! Over (de gelaagdheid van) opvoedingsondersteuning

Deze publicatie stelt de teksten ter beschikking van de sprekers die deelnamen aan "Laat mijn kop met rust!", een symposium over (de gelaagdheid) van opvoedingsondersteuning op 13 oktober 2013 te Gent. Het symposium vormde het sluitstuk van Straatwijs opvoeden (2010-2012), een project van de preventieteams Jongerenwelzijn in Oost- en West-Vlaanderen, het Straathoekwerk en de vakgroep Sociale Agogiek UGent. Straatwijs opvoeden confronteerde de werking van opvoedingsondersteuning en straathoekwerk enerzijds, en de stem van ouders en dienst- en hulpverleners anderzijds. De projectvoerders verzamelden daartoe ‘straatverhalen’ over opvoeden en plaatsten deze naast de verhalen van dienst- en hulpverleners. Het verslag van dit project werd gebundeld en uitvoerig becommentarieerd door verschillende ‘critical friends’ in de publicatie "Laat mijn kop met rust!". Naar aanleiding van haar verschijnen werd nog een symposium georganiseerd waarop sprekers met verschillende achtergronden en vanuit verschillende vakgebieden hun persoonlijke lezing van en getuigenis bij het boek brachten. Omwille van de vele enthousiaste reacties naar aanleiding van het symposium werd besloten tot een weergave ervan in dit verslagboek, de meeste bijdragen werden weergegeven consequent in de stijl waarin de toehoorders ze beluisterden op de dag van het symposium.

Laat mijn kop met rust! Over (de gelaagdheid van) opvoedingsondersteuning