Twee besluiten betreffende Landcommanderij Alden Biesen. Advies SARC

Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende de oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd 'Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en opdracht van de bestuurscommissie Alden Biesen, en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiƫle en materiƫle beheer van de dienst met afzonderlijk beheer cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap 'Landcommanderij Alden Biesen' te Bilzen

Twee besluiten betreffende Landcommanderij Alden Biesen. Advies SARC

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Beleidsadvies