Leermogelijkheden in het werk voor werknemers 2004-2016. Analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Rapport

In het rapport wordt ingezoomd op de leermogelijkheden in het werk bij de werknemers in Vlaanderen. Centraal staat de vraag hoe de leermogelijkheden tussen 2004 en 2016 geƫvolueerd zijn en op welke wijze de arbeidssituatie en bijscholing de leerkansen kunnen bevorderen. In 2016 heeft meer dan acht op tien werknemers (82,5%) voldoende leermogelijkheden in het werk. 17,5% heeft onvoldoende leermogelijkheden en bij 6,1% is sprake van een ernstig leerdeficit. Dit is significant beter dan in 2004. Het aandeel met voldoende leermogelijkheden nam tussen 2004 en 2016 toe met 5,1 procentpunt. Het aandeel met een ernstig leerdeficit daalde van 8,4% naar 7,3%.

Leermogelijkheden in het werk voor werknemers 2004-2016