Leren voor de problemen van morgen. De eerste resultaten van PISA 2003

Deze brochure bespreekt de resultaten van het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) vanuit Vlaamse invalshoek. De belangrijkste internationale bevindingen worden samengevat en per bevinding wordt de link gelegd naar de Vlaamse situatie of naar de implicaties van die bevindingen voor Vlaanderen.

Leren voor de problemen van morgen. De eerste resultaten van PISA 2003

Publicatiedatum
maart 2004
Publicatietype
Brochure
Auteur(s)
Inge De Meyer, Jan Pauly, Luc Van de Poele