Een lift naar genoeg groene energie? Advies en achtergrondrapport SERV

Advies over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing. Het bijhorende achtergrondrapport bevat cijfergegevens over hernieuwbare energie in Vlaanderen: de doelstellingen, de productie, de certificatensystemen, de financiering, ...

Een lift naar genoeg groene energie? Advies SERV

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Beleidsadvies