Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie. Jaarrapport 2016

Het rapport bevat de meetresultaten van de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PAK’s in de Antwerpse haven en agglomeratie. De meetresultaten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige Europese normen en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren.

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie. Jaarrapport 2016

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Rapport