Medicijnen in de waterketen. Resultaten verkennend onderzoek in de periode 2014 - 2016

Het rapport geeft een beeld van de aanwezigheid van medicijnen in de waterketen. De Vlaamse Milieumaatschappij analyseerde in 2014 en/of 2015 verschillende delen van de waterketen om het probleem in kaart te brengen: afvalwater van gezinnen, bedrijven en ziekenhuizen, gevolgd door analyses van oppervlaktewater, waaronder drinkwaterinnamepunten. Er werden 26 stoffen geanalyseerd. Van deze stoffen worden ook de analyseresultaten in het drinkwater opgevolgd.

Medicijnen in de waterketen. Resultaten verkennend onderzoek in de periode 2014 - 2016

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's