Memorandum 2014-2019 van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Met het Memorandum 2014-2019 wil de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een bijdrage leveren aan een toekomstgericht Vlaams beleid voor cultuur, jeugd, sport en media en wil ze de beleidsmakers inspireren en motiveren.

Memorandum 2014 - 2019 van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media