chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mensenrechten in het Vlaams beleid. Terugblik 2012-2016. Vooruitblik 2017-2020. Rapport

  Op 9 december 2011 werd het document ‘Mensenrechten en het Vlaams internationaal beleid’ als Mededeling aangenomen door de Vlaamse Regering. Dit document was een eerste expliciete stellingname over de plaats van mensenrechten in het Vlaams (buitenlandse) beleid. Na vijf jaar is het gepast om dit beleidsdocument onder de loep te nemen met de bedoeling om na te gaan op welke manier Vlaanderen de voorbije jaren dit document in de praktijk heeft omgezet. Wat zijn de meest pertinente verwezenlijkingen in de periode 2012-2016? Op welke manier zijn de toen genomen engagementen ter harte genomen? Het rapport belicht een aantal acties, zonder daarbij volledigheid na te streven. Tot slot wordt er kort ingegaan op een aantal concrete toekomstige initiatieven, eventuele nieuwe accenten of bijkomende engagementen voor de periode 2017-2020.

  Mensenrechten in het Vlaams beleid. Terugblik 2012-2016. Vooruitblik 2017-2020. Rapport