Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Beschrijving versie 2015

Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een aantal 1D hydrodynamische modellen van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Die modellen werden opgemaakt met het softwarepakket Mike11 (DHI). Het rapport beschrijft de opbouw van het 1D-model van de Zeeschelde en de tijgebonden zijrivieren.

Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Beschrijving versie 2015

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
L. Coen, M. Deschamps, P. Vanderkimpen, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 14_106_6