Milieuhandhavingsrapport 2016. Afdeling Milieu-inspectie

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten.

Milieuhandhavingsrapport 2016. Afdeling Milieu-inspectie

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Jaarverslag