Milieuhandhavingsrapport 2017

Aan de hand van relevante, betrouwbare cijfermatige en kwalitatieve gegevens geeft het milieuhandhavingsrapport een concreet beeld van het milieuhandhavingsbeleid dat in het Vlaamse Gewest werd uitgevoerd voor 2017.

Milieuhandhavingsrapport 2017

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Jaarverslag