Minidecreet media. Advies SARC

Advies van de Sectorraad Media van de SARC over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Minidecreet media. Advies SARC

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC