Mobiliteitsbrief

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden. Elke maand staat een ander thema centraal.
Frequentie
Maandelijks
Publicatiedatum
februari 2019
Publicatietype
Tijdschrift