Mobiliteitsbrief

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden. Elke maand staat een ander thema centraal.
Frequentie
Maandelijks
Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Tijdschrift