Monitoren van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren in Vlaanderen. Afvalstoffenproductie van 2013 in Vlaanderen

Het rapport beschrijft de methodiek voor de registratie van het bedrijfsrestafval in Vlaanderen. De methode wordt ook toegepast om de gegevens voor 2013 te berekenen.

Monitoren van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren in Vlaanderen

Publicatiedatum
april 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Doelgroep
Ruim publiek, personeelsleden van de Vlaamse overheid, overheid, lokale besturen, bedrijven