Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS). Jaarboek monitoring 2016. Deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016

Het Moneos-jaarboek rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010). Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS). Jaarboek monitoring 2016. Deelrapport 6

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Jaarverslag
Auteur(s)
Y. Plancke, I. Van De Moortel, R. Hertogs, H. Vereecken, G. Vos, N. Verdoodt, D. Meire, M. Deschamps, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten