Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. Jaarverslag 2015

Het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid brengt in kaart hoe groot de totale behoefte aan minerale grondstoffen in Vlaanderen is en in welke mate die wordt ingevuld door Vlaamse primaire delfstoffen, alternatieve grondstoffen en import-en exportstromen. Met die gegevens kunnen zowel het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid als het duurzaam materialenbeheer verder aangestuurd worden. Het jaarverslag beschrijft de resultaten van 2015.

Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. Jaarverslag 2015