Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Advies Vlor

De Vlor beoordeelde het voorontwerp van decreet dat de eindtermen vastlegt voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat geeft invulling aan de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019.

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Advies Vlor

Publicatiedatum
september 2018
Publicatietype
Beleidsadvies