Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De folder vat de grote lijnen van de nieuwe richtlijnen samen.

Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

Publicatiedatum
januari 2014
Publicatietype
Folder