Nog een brandrestengraf. Toevalsvondst Roeselare Ventweg-zuid. Eindverslag van een toevalsvondst. Onderzoeksrapport

In april 2016 meldde Willem Hantson, archeoloog bij de intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR, de toevalsvondst langs de Ventweg-Zuid in Beveren, deelgemeente van Roeselare. In de marge van de vlakdekkende opgraving van een gedeelte van het regionale bedrijventerrein Beveren Onledebeek (Roeselare) was een vermoedelijk brandrestengraf aangesneden. Na de vondstmelding voerde Onroerend Erfgoed het nodige veldwerk uit.

Nog een brandrestengraf. Toevalsvondst Roeselare Ventweg-zuid. Onderzoeksrapport

Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Marc Dewilde, Franky Wyffels
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 106
ISBN
1371 4678
Meer informatie
Corporate website OE, OAR