Ondernemingsplan en jaarrapportering Informatie Vlaanderen

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Agentschap Informatie Vlaanderen wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
januari 2019
Publicatietype
Ondernemingsplan