Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Kanselarij en Bestuur

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Departement Kanselarij en Bestuur wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.

Ondernemingsplan 2018 - Jaarrapportering 2017

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Ondernemingsplan