Ondernemingsplan en jaarrapportering Kind en Gezin (K&G)

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die Kind en Gezin wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.

Ondernemingsplan 2019 - Jaarrapportering 2018

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
maart 2019
Publicatietype
Ondernemingsplan