Onderwijsdecreet XXVII - volwassenenonderwijs. Advies SERV

Advies van de SERV over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII - Volwassenenonderwijs

Onderwijsdecreet XXVII - volwassenenonderwijs. Advies

Publicatiedatum
januari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies