Onderwijsspiegel 2015. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit drie delen. Deel een bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2013-2014. Deel twee zet enkele onderzoeken in de kijker: het talenbeleid, het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid, de toestand van het Nederlandstalige onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de zorg voor risicoleerlingen. Het derde deel gaat over een aantal andere opdrachten, zoals de controles huisonderwijs, inburgering en nieuwe vestigingsplaatsen.

Onderwijsspiegel 2015. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie