Onderwijsspiegel 2017. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit vier delen. Deel 1 bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2015-2016. Deel 2 zet enkele onderzoeken in de kijker: Frans in het basisonderwijs, de pool moderne vreemde talen in de derde graad so en type 6 en 7 in het buitengewoon basisonderwijs. Het derde deel geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie en zoomt in op het CLIL-onderzoek, het verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet en de tijdelijke projecten dko. Tot slot werpt het rapport een blik op de toekomst van de onderwijsinspectie.

Onderwijsspiegel 2017. Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Jaarverslag