Onderwijsspiegel 2018. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsspiegel bestaat uit vier delen. Deel 1 bestaat uit een overzicht van de doorlichtingen en adviezen van het schooljaar 2016-2017 én uit een overzicht van de doorlichtingen, de adviezen en de feedback van scholen van de volledige derde doorlichtingsronde 2009-2017. Deel 2 bestaat uit de samenvattingen van enkele thematische onderzoeken van de onderwijsinspectie: een onderzoek over leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs en een onderzoek over lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs. Deel 3 geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie met extra uitleg over de evaluatie van de examencommissie, over de doorlichting van de K-diensten en over de meest recente GOK-controles. Deel 4 gaat over Inspectie 2.0, de nieuwe doorlichtingsaanpak die effectief van start gaat op 1 september 2018.

Onderwijsspiegel 2018

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Jaarverslag