Goed wonen voor iedereen: een rijke geschiedenis. Onderzoek naar de erfgoedwaarden van het socialewoningbouwpatrimonium in Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de erfgoedwaarden van het patrimonium van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Het hoofdresultaat is een wetenschappelijke inventaris van sociale woningbouw met erfgoedwaarde op basis van een uitgebreid thematisch-typologisch kader. Het doel van dit onderzoek is dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sectorarchitecten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen al in de planningsfase van de renovaties rekening kunnen houden met de erfgoedwaarden van hun patrimonium.

Goed wonen voor iedereen: een rijke geschiedenis

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Evert Vandeweghe, Karina Van Herck
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 52