Onderzoek naar een satellietrekening voor cultuur

Een satellietrekening is een economisch informatiesysteem dat toelaat om de impact van een sector op de economie als geheel in te schatten. Het rapport geeft aan hoe en onder welke voorwaarden een satellietrekening kan worden opgesteld voor de cultuursector in Vlaanderen. De ontwikkeling van een satellietrekening kan bijdragen tot een gerichte en vergelijkbare monitoring en (internationale) benchmarking van de culturele en creatieve sector.

Onderzoek naar een satellietrekening voor cultuur

Publicatiedatum
november 2016
Publicatietype
Rapport