Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018. Advies VLOR

In het meerjarenprogramma van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is een vrije ruimte voorzien die gebruikt kan worden om in te spelen op nieuwe kennisvragen. Vanuit zijn recente adviezen en overleg suggereert de Vlor onderzoek over vreemde talen in het basisonderwijs, de juridische en pedagogische aspecten van duaal leren, de instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs, de nulmetingen voor de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en voor de nieuwe financiering volwassenenonderwijs.

Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018. Advies VLOR