Ontwerpdecreet over het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020. Advies

Advies van de Minaraad over het ontwerpdecreet over het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Advies ontwerpdecreet over het samenwerkingsakkoord Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Beleidsadvies