Ontwerp van programma 2019-2021 in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 28 maart 2017 tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap

In 2017 tekenden minister-president Geert Bourgeois en de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch een samenwerkingsakkoord. Dit akkoord bepaalde dat minstens eenmaal om de twee jaar een werkprogramma wordt opgesteld. Op 27 juni 2018 werd het werkprogramma 2019-2021 principieel goedgekeurd.

Ontwerp van programma 2019 - 2021 in uitvoering van het samenwekingsakkoord van 28 maart 2017 tussen Vlaanderen en de Duitstalig