Ontwerpbesluit invoering gereglementeerde boekenprijs. Advies SARC

Advies van de SARC-Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs

20170502_advies_UB_gereglementeerde_boekenprijs.pdf

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC