Voortonwerp van besluit ondersteuning bovenlokale en topsportinfrastructuur. Advies SARC

Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van besluit houdende de uitvoering van het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Ontwerpbesluit ondersteuning bovenlokale en topsportinfrastructuur. Advies

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies