Transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap. Advies SERV

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

Transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap. Advies SERV

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's