Ontwerpen voor het onbekende. Inspiratieboek duurzaam hoger onderwijs

De publicatie onderzoekt de rol van het hoger onderwijs in de transitie naar een duurzame samenleving. Nationale en internationale experten, vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs, studenten, actoren uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en overheden bogen zich tijdens verschillende bijeenkomsten over deze vraag.

Ontwerpen voor het onbekende. Referentiekader duurzaam hoger onderwijs