Organisatorische aspecten hoger onderwijs. Advies SERV

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs.

Organisatorische aspecten hoger onderwijs. Advies SERV

Publicatiedatum
september 2018
Publicatietype
Beleidsadvies