Overheidssteun voor dual use en militaire O&O&I. Advies VARIO

Advies van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) over de actualisering van de omzendbrief 1994 met betrekking tot overheidssteun aan onderzoeksprojecten met een mogelijk militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande.

Overheidssteun voor dual use en militaire O&O&I. Advies VARIO

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Reeks
Advies 3