Peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

De brochure beschrijft het wat en waarom van een peiling, welke schriftelijke toetsen en praktische proeven werden afgenomen in de peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom), hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling waren. Door middel van peilingen wil de overheid een zicht krijgen op de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Wat kennen en kunnen onze leerlingen op het einde van de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs? Slagen de scholen in hun maatschappelijke opdracht om de eindtermen bij hun leerlingen te realiseren? Deze peiling onderzocht in welke mate de leerlingen de eindtermen biologie hebben bereikt. De brochure is bestemd voor de verschillende spelers in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen, pedagogische begeleidingsdiensten, leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, en de overheid. Aan de hand van deze informatie kunnen ze de sterke en zwakke punten in het onderwijsaanbod grondig analyseren.

Peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

Publicatiedatum
september 2007
Publicatietype
Brochure
Meer informatie
website