Peiling informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

Deze brochure beschrijft de resultaten van de onderwijspeiling naar de informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad van het secundair onderwijs: het wat en waarom van een peiling, welke toetsen werden afgenomen, hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling waren.

Peiling informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

Publicatiedatum
december 2006
Publicatietype
Brochure
Meer informatie
website