Peiling lezen en luisteren (Nederlands) in het basisonderwijs

Deze brochure beschrijft het wat en waarom van een peiling, welke toetsen en vragenlijsten werden afgenomen tijdens de peiling lezen en luisteren (Nederlands) in het basisonderwijs, hoe de resultaten informatie kunnen geven over het al dan niet bereiken van de eindtermen en vooral wat de landelijke resultaten van deze peiling waren. Door middel van peilingen wil de overheid een zicht krijgen op de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Wat kennen en kunnen onze leerlingen op het einde van de basisonderwijs? Slagen de scholen in hun maatschappelijke opdracht om de eindtermen bij hun leerlingen te realiseren? Presteren onze leerlingen vandaag even goed als hun leeftijdsgenoten enkele jaren geleden? Deze peiling onderzocht in welke mate de leerlingen de eindtermen lezen en luisteren hebben bereikt. Voor begrijpend lezen was deze peiling een herhaling van de allereerste peiling in 2002. Zo kunnen we voor lezen een vergelijking maken met de resultaten op de eerste peiling. De brochure is bestemd voor de verschillende spelers in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen, pedagogische begeleidingsdiensten, leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, en de overheid. Aan de hand van deze informatie kunnen ze de sterke en zwakke punten in ons onderwijsaanbod grondig analyseren.

Peiling lezen en luisteren (Nederlands) in het basisonderwijs