Peiling techniek in de eerste graad secundair onderwijs a-stroom

Bereiken leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs de eindtermen techniek? In 2017 werden de eindtermen techniek voor de eerste graad A-stroom gepeild. Daarbij ging zowel aandacht naar begrijpen en duiden (schriftelijke toetsen duidingsvragen), als naar hanteren (praktische proef). Het rapport stelt de resultaten van de peiling voor.

Peiling techniek in de eerste graad secundair onderwijs a-stroom